» Blog / 01. August 2011 - 29. Oktober 2011 / Kunstausstellung

2011-08-gross

01. August – 29. Oktober 2011 (Kunstausstellung)

Ralf Schmidt – Malerei
Diane Schleß – Malerei
Gisela Funke – Malerei
Schirin Khorram – Malerei
Gerd Renshof – Malerei

Kommentar schreiben

Das Altstadthaus / Kunstausstellung